Vi erbjuder en rad olika konsulttjänster inom miljöområdet

AGEFA Miljö AB kan erbjuda en rad olika konsulttjänster inom miljöområdet:

  • Ärenden enligt miljöbalken, till exempel tillståndsansökningar, anmälningsärenden, miljörapporter.
  • Tillämpning av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach
  • Miljöutredningar
  • Avfallsutredningar
  • Miljöutbildningar
  • Miljörevisioner
  • Bevakning av miljölagstiftning
  • Vattenprovtagningar och analyser
  • Kvartalsvisa nyhetsbrev

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss via kontaktformuläret eller info@agefa.se eller ring 072-238 55 76