Styren kommer tillfälligt att undantas från nationella krav på tillstånd för särskilt farliga produkter. Undantaget träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till den 1 juni 2017. Styren finns bland annat i plastspackel för reparation av båtskrov och bilkarosser.

Ny och strängare klassificering av ämnet i kombination med nationella tillståndsregler, skulle innebära ett krav på tillstånd för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse av styren både som ämne och i blandningar. Många vanliga konsumentprodukter som innehåller styren skulle då omfattas av tillståndskravet.

Om dessa regler tillämpades utan undantag skulle det i praktiken betyda att Sverige, som enda land i EU, kraftigt begränsade tillgängligheten av exempelvis plastspackel för reparation av båtskrov och bilkarosser. Kemikalieinspektionen har bedömt att detta sannolikt inte står i rimlig proportion till hälsorisken vid förväntad användning av produkterna och har alltså infört undantag från krav på tillstånd.