Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan öka materialåtervinningen utan risk för miljön och människors hälsa.

Vägledningen har tagits fram i nära samverkan med Kemikalieinspektionen. Syftet är att minska spridning och exponering för farliga ämnen.

– Det behövs vägledning om vilka avfall som är lämpliga att återvinna och hur återvinningen kan öka på ett säkert sättsäger Lena Callermo, chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket.

– Vi är särskilt nöjda över det goda samarbetet med Kemikalieinspektionen och ser fram emot att resultatet nu också kommer till användning, säger hon.

Målgruppen är svenska företag och organisationer som arbetar för att öka materialåtervinningen. Även myndigheter med tillsyn över återvinningsverksamhet kan ha nytta av vägledningen.

– För att bli framgångsrika i arbetet med att nå giftfria och resurseffektiva kretslopp behöver företag, branschorganisationer och myndigheter ökad kunskap och en gemensam bild av hur utmaningarna ser ut, säger Mona Blomdin Persson, chef för avdelningen för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, på Kemikalieinspektionen.

Länk; http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-saker-materialatervinning.pdf