Ändringar i kungörelse om kemiska hälsorisker. Märkningar av behållare och rörledning ska ha en märkning anpassad till det nya internationella märkningssystemet. Även skyltning som varnar för kemiska risker ska ha de nya symbolerna. Föreskrifterna kommer även att omfatta de krav som ställs vid arbete med allergiframkallande produkter. Kraven täcker in det som tidigare funnits i föreskrifterna om härdplaster AFS 2005:18. Föreskriften träder i kraft 1 juni 2015.