EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ämnen till RoHS-direktivet, så att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning. Det gäller fyra ftalater, DEHP, BBP, DBP and DIBP, som mest används som mjukgörare i produkternas plastdelar.

Begränsningarna trädde i kraft den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning. Medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument tillåts en längre tid för anpassning fram till 22 juli 2021.

Begränsning av ftalater gäller för varje enskild produkt som sätts på marknaden efter angivet datum.

Sedan tidigare är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE begränsade i de här produkterna.