Energimyndigheten startar ett projekt Incitament för energieffektivisering som handlar om energieffektivisering hos små- och medelstora företag inom miljötillsynen.

Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera.

Energimyndigheten kommer tillsammans med de 21 länsstyrelserna att göra ett omfattande arbete med att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom området. Detta för att kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffektivisering.

Projektet pågår mellan 2016 till och med 2019 med målet att 1500 små och medelstora företag systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

Läs mer; http://www.energimyndigheten.se/smf/om-satsningen/