I höst lanseras en ny mobil-app som ska göra det enklare för konsumenter i hela EU att ta reda på om varor de köper innehåller särskilt farliga ämnen. Under sommaren 2019 testas appen för att se att alla funktioner fungerar. Testerna görs i de EU-länder som deltar i projektet, däribland Sverige.

Den nya appen som håller på att utvecklas ska bli ett hjälpmedel för kommunikation mellan konsumenter och företag. Enligt kemikalielagstiftningen Reach har konsumenter rätt att få veta om en vara, till exempel ett klädesplagg eller hemelektronik, innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 procent. Om en konsument ställer frågan måste företaget ge informationen inom 45 dagar.

Genom appen, som i Sverige kommer att heta Kemikalieappen, får företag hjälp att informera konsumenter om en vara innehåller SVHC-ämnen och det blir enklare för konsumenter att ställa frågor till företagen om särskilt farliga ämnen. När appen lanseras i höst kommer konsumenter att kunna skanna varornas streckkoder med hjälp av kameran i sina mobiltelefoner. Streckkoderna leder vidare till företaget bakom varan.

Alla företag på EU-marknaden kommer att erbjudas att lagra information om sina varor i en databas som är kopplad till Kemikalieappen. För varor i databasen skapas ett automatiskt svar och konsumenten får då veta redan vid köptillfället om varan innehåller SVHC-ämnen över 0,1 procent. Om varan inte finns inlagd i databasen skapas i stället ett automatiskt mejl till företaget med konsumentens fråga. Det finns inget krav i Reach-lagstiftningen om att företag ska informera om varor som inte innehåller SVHC-ämnen, men med Kemikalieappen kommer det att vara möjligt för företagen att lämna sådan information också.