Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

Kartan är under uppbyggnad och fylls på med nya verksamheter kontinuerligt, men redan nu finns över 100 verksamheter som fått märkningen Miljönär-vänlig. Den finns på miljönär.se och har tagits fram av Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner för att underlätta för alla som vill hitta butiker och verksamheter som hjälper oss att laga, låna och återanvända. Målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana, vilket spar både pengar och miljö – det är Miljönär-vänligt helt enkelt.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. På miljönär.se finns Miljönär-vänliga verksamheter i stora delar av landet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt.