Nätverket Hållbara Restauranger har lanserat en app som ger restauranggäster insyn i restaurangernas hållbarhetsarbete. Tanken bakom appen, som utvecklats i samarbete med Worldfavour, är att öka transparensen så att konsumenterna enkelt ska kunna ta reda på hur restauranger arbetar med hållbarhetsfrågor inom fem områden: mat, ekonomi, miljö och klimat, kommunikation och kompetens och sociala frågor.