Den 31 mars öppnade Konsumentverket tjänsten ”Hallå konsument!” Dit kan du vända dig och få råd i konsumentfrågor. Det kan handla om exempelvis konsumenträttigheter, privatekonomi eller hur du kan göra miljömässigt hållbara val. Du hittar svar på många vanliga frågor eller får hjälp av kunniga vägledare via telefon, e-post, chatt, facebook eller brev.

Konsumentverket samordnar arbetet där tolv myndigheter är utpekade som informationsansvariga utöver Konsumentverket – Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Arbetet sker också i nära samverkan med konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen.