Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

I Kemikalieinspektionens senaste tillsynsprojekt om elektriska produkter har en del av projektet fokuserat på julbelysningar. Tillsynsrapporten som publiceras i dag visar att 14 av 96 elektriska julprodukter innehöll otillåtna halter av ett eller flera av ämnena bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och flamskyddsmedlet HBCDD. Bland varorna som innehöll förbjudna ämnen fanns bland annat en elljusstake, julgransbelysning och elektriska prydnadstomtar.

Utöver belysningarna med otillåtna ämnen hittades ytterligare sex julbelysningar med över 0,1 procent av farliga ämnen som inte är förbjudna men finns med på EU:s kandidatförteckning. Detta handlar i de flesta fallen om ämnen i gruppen ftalater som används för att göra plast mjuk. När ämnen står med på EU:s kandidatförteckning betyder det att företagen enligt lagstiftningen är skyldiga att informera yrkeskunder om innehållet av farliga ämnen i varorna. Privatpersoner har rätt att få veta om varor innehåller ämnen på kandidatförteckningen om man frågar efter informationen. Några av de elektriska julprodukterna med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan.