Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

Bakgrunden till Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är en rapport om en kraftig ökning av hudallergier bland yrkesmålare sedan vattenbaserade färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Arbets- och miljömedicinska kliniker har konstaterat att det är konserveringsmedel i färgerna som i många fall har orsakat allergibesvären. Konserveringsmedlen är ofta isothiazolinoner, en grupp av ämnen som även i låga halter kan vara kraftigt allergiframkallande vid kontakt med huden.

Två av företagen lämnade egna uppgifter om halter av allergiframkallande ämnen som inte stämde överens med hur produkten var klassificerad. Ett av företagen stoppade själva försäljningen av en produkt medan korrekt märkning togs fram. I det andra fallet beslutade Kemikalieinspektionen om förbud att sälja produkterna då dessa inte klassificerats och märkts på rätt sätt enligt lagstiftningen. Ytterligare ett företag har frivilligt dragit tillbaka en limprodukt, som inte var klassificerad som allergiframkallande, men där analysen visat att halten låg klart över klassificeringsgränsen.