Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft den 1 juni 2014. Nu finns en vägledning för hur stora företag ska fastställa om de omfattas av lagen. Vägledningen finns att ladda ner eller beställa i Energimyndighetens webbshop.

Eftersom det är företagen själva som ska bedöma om deras verksamhet omfattas av lagen, har Energimyndigheten tagit fram Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen. Publikationen innehåller bland annat information om storlekskriterier för företag, vad som avses med begreppet ekonomisk verksamhet, ägandeförhållanden avseende företag flera beskrivande exempel. Vägledningen innehåller ett särskilt avsnitt för offentlig sektor som också kan komma att omfattas av lagen. Avsnittet är framtaget efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ladda ner vägledningen i Energimyndighetens webbshop. Inom kort kommer du att kunna beställa en tryckt version av vägledningen.