Sanktionsavgifter inom arbetsmiljöområdet

Undvik dyra sanktionsavgifter och allvarliga olyckor.

Avgiftsundvikaren är ett webbverktyg som underlättar kontrollen av byggarbetsplatsen så att du slipper drabbas av en dyr sanktionsavgift – eller ännu värre – en allvarlig olycka.
Avgiftsundvikaren ger dig en överblick över några av de mest livsavgörande arbetsmiljöreglerna i byggbranschen och räknar ut hur stora sanktionsavgifterna kan bli om du inte följer dem.
Se; http://www.avgiftsundvikaren.se/

Ändrade regler om allvarliga kemikalieolyckor

Den 1 juni 2015 upphörde föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19 att gälla. Ett nytt direktiv börjar gälla den 1 juni.

Föreskrifterna som upphävs är baserade på Seveso II-direktivet och ett nytt direktiv kallat Seveso III-direktivet börjar gälla den 1 juni 2015. En ny Sevesolag och Sevesoförordning kommer att genomföra Sevesodirektivet i Sverige och länsstyrelsen kommer att utföra tillsynen enligt dessa lagar.

Ny föreskrift, AFS 2014:43

Ändringar i kungörelse om kemiska hälsorisker. Märkningar av behållare och rörledning ska ha en märkning anpassad till det nya internationella märkningssystemet. Även skyltning som varnar för kemiska risker ska ha de nya symbolerna. Föreskrifterna kommer även att omfatta de krav som ställs vid arbete med allergiframkallande produkter. Kraven täcker in det som tidigare funnits i föreskrifterna om härdplaster AFS 2005:18. Föreskriften träder i kraft 1 juni 2015.

Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

Kartan är under uppbyggnad och fylls på med nya verksamheter kontinuerligt, men redan nu finns över 100 verksamheter som fått märkningen Miljönär-vänlig. Den finns på miljönär.se och har tagits fram av Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner för att underlätta för alla som vill hitta butiker och verksamheter som hjälper oss att laga, låna och återanvända. Målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana, vilket spar både pengar och miljö – det är Miljönär-vänligt helt enkelt.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. På miljönär.se finns Miljönär-vänliga verksamheter i stora delar av landet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt.

Energikartläggning i stora företag. Så avgör du om företaget omfattas av EKL!

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft den 1 juni 2014. Nu finns en vägledning för hur stora företag ska fastställa om de omfattas av lagen. Vägledningen finns att ladda ner eller beställa i Energimyndighetens webbshop.

Eftersom det är företagen själva som ska bedöma om deras verksamhet omfattas av lagen, har Energimyndigheten tagit fram Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen. Publikationen innehåller bland annat information om storlekskriterier för företag, vad som avses med begreppet ekonomisk verksamhet, ägandeförhållanden avseende företag flera beskrivande exempel. Vägledningen innehåller ett särskilt avsnitt för offentlig sektor som också kan komma att omfattas av lagen. Avsnittet är framtaget efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ladda ner vägledningen i Energimyndighetens webbshop. Inom kort kommer du att kunna beställa en tryckt version av vägledningen.