Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. De är framtagna för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depressioner. Något som ofta föregås av ohälsosam stress.

De arbetsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

 

 

Kemikalieinspektionen har ny webbplats

Från förstasidan på Kemikalieinspektionens nya webbplats har informationen grupperats och anpassats särskilt för företag, inspektörer och konsumenter. Innehållet är också delvis nytt.

Kemikalieinspektionens nya webbplats är responsiv, vilket betyder att den ska fungera såväl för dator som för telefon och surfplatta. Länkar till Kemikalieinspektionen kommer i de flesta fall att dirigeras direkt till den sida på den nya webbplatsen som är mest lik den sida som länken tidigare gick till.

Farliga bilvårdsprodukter

Många bilvårdsprodukter som kan vara farliga saknar rätt märkning, visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort. Produkter som har kontrollerats är bland annat olika rengöringsmedel, rubbing, medel mot rost, lagnings- och tätningsmedel, elastiska tätmassor och bilvaxer.

Tre tips till dig som är konsument:

  • Läs alltid informationen på produkten, särskilt om den är märkt som farlig.
  • Köp i första hand miljömärkta produkter.
  • Förvara aldrig kemiska produkter så barn kan få tag i dem.

Arbetsmiljöverket lanserar ny webbplats

Den 15 september lanserade Arbetsmiljöverket en ny, enklare och mer tillgänglig version av www.av.se.  Webbplatsen har moderniserats ordentligt och anpassats bättre till hur webbplatser används idag. Webbplatsen har bland annat fått en helt ny och betydligt tydligare struktur. Informationen är nu uppdelad i ämnesområdena: Arbetsmiljöarbete och inspektioner, Hälsa och säkerhet, Inomhusmiljö, Produktion, industri och logistik samt Om oss, via fem tydliga ingångar. Samtidigt har innehållet redigerats och uppdaterats med fokus på att användarna inte ska behöva vara experter.

 

EU-dom ger bättre information om farliga kemikalier

Ett nytt beslut i EU-domstolen innebär att Sverige får stöd för en strikt tolkning av den europeiska kemikalielagstiftningen. Beslutet i EU-domstolen gäller företagens skyldigheter att informera kunder när varor innehåller ämnen med allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön, exempelvis vissa flamskyddsmedel eller ftalater. Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne ska leverantören informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet Echa.

EU-domstolens beslut gäller de 163 ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Förteckningen utökas kontinuerligt och innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC.