Bättre stöd till hushåll att källsortera

Nu har en ny nationell sorteringsguide lanserats, med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras. Sajten Sopor.nu vänder sig till hushåll, skolor och alla som vill veta hur man sorterar på rätt sätt, och ger tips på vad man kan göra med användbara saker istället för att slänga dem. http://www.sopor.nu/.

 

Premiär för Kemikaliepodden

Kemikalieinspektionen har startat Kemikaliepodden – en podcast för en kemikaliesmart vardag. Det första avsnittet handlar om kemikalier i hemelektronik. I programmet tipsar inspektörerna Mariana Pilenvik och Magdalena Salomonsson om hur man kan undvika att utsättas i onödan för skadliga ämnen som kan finnas i elektriska produkter. Du kan prenumerera på Kemikaliepodden via RSS och via iTunes.

Förbjudna kemikalier hittade i hemelektronik

Nästan fyra av tio elektriska lågprisprodukter som Kemikalieinspektionen har granskat innehåller förbjudna kemikalier. Bland annat hittade myndigheten skadliga ämnen i lampor och usb-kontakter.

Under 2016 har Kemikalieinspektionen kontrollerat innehållet i 154 elektriska och elektroniska lågprisprodukter. Totalt har 84 företag inspekterats i projektet. Bland varorna som myndigheten har låtit analysera finns bland annat hörlurar, cykellampor och usb-kontakter. 58 av de granskade produkterna, 38 procent, visade sig innehålla för höga halter av förbjudna kemiska ämnen.

I projektet har höga halter av bly påträffats i lödningar inuti flera produkter. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Vid normal användning av produkterna kommer man inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön.

I den mjuka plasten i vissa sladdar hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Flera av varornas plastdelar innehöll också mjukgörande ftalater. Alla ftalater är inte skadliga, men vissa kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn. Ftalater är i dag inte förbjudna i elektriska och elektroniska produkter men en del av dem finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det innebär att den som säljer varor som innehåller ftalater såsom exempelvis DEHP i halter över 0,1 viktprocent är skyldig att informera om detta.

Hållbara restauranger

Nätverket Hållbara Restauranger har lanserat en app som ger restauranggäster insyn i restaurangernas hållbarhetsarbete. Tanken bakom appen, som utvecklats i samarbete med Worldfavour, är att öka transparensen så att konsumenterna enkelt ska kunna ta reda på hur restauranger arbetar med hållbarhetsfrågor inom fem områden: mat, ekonomi, miljö och klimat, kommunikation och kompetens och sociala frågor.

 

Miljötillsyn – stöd för energieffektivisering

Energimyndigheten startar ett projekt Incitament för energieffektivisering som handlar om energieffektivisering hos små- och medelstora företag inom miljötillsynen.

Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera.

Energimyndigheten kommer tillsammans med de 21 länsstyrelserna att göra ett omfattande arbete med att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom området. Detta för att kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffektivisering.

Projektet pågår mellan 2016 till och med 2019 med målet att 1500 små och medelstora företag systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

Läs mer; http://www.energimyndigheten.se/smf/om-satsningen/