Arbetsmiljöverket lanserar ny webbplats

Den 15 september lanserade Arbetsmiljöverket en ny, enklare och mer tillgänglig version av www.av.se.  Webbplatsen har moderniserats ordentligt och anpassats bättre till hur webbplatser används idag. Webbplatsen har bland annat fått en helt ny och betydligt tydligare struktur. Informationen är nu uppdelad i ämnesområdena: Arbetsmiljöarbete och inspektioner, Hälsa och säkerhet, Inomhusmiljö, Produktion, industri och logistik samt Om oss, via fem tydliga ingångar. Samtidigt har innehållet redigerats och uppdaterats med fokus på att användarna inte ska behöva vara experter.