Forskning har visat att hudallergier bland yrkesmålare har ökat kraftigt sedan många färger baserade på lösningsmedel bytts ut mot vattenbaserade färger. Skälet är att de vattenbaserade färgerna kan innehålla allergiframkallande konserveringsmedel, isothiazolinoner. En forskningsstudie från 2014 har också visat på brister i produktinformationen om att färgerna innehåller de allergiframkallande ämnena.

Några av de färgförpackningar som Kemikalieinspektionen kontrollerat har även varit försedda med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan, trots att färgerna innehåller kraftigt allergiframkallande ämnen. Skälet är att märkningen inte gäller allergirisken för den som använder färgen, utan för personer som vistas i ett rum två veckor efter att det målats. Kemikalieinspektionen vill uppmärksamma både yrkesmålare och konsumenter på att vattenbaserade färger med Svalan-märkningen kan innehålla allergiframkallande isothiazolinoner.